Opdracht 4 – Ejercicio 4

De gratis proefles is een kleine preview van het vierde hoofdstuk van de complete “vakantiecursus Spaans”.

Lees de menukaart van het restaurant Botín en geef aan of de beweringen waar (VERDAD) of niet waar (FALSO) zijn.
Lee la carta del restaurante Botín e indica si las afirmaciones son verdaderas o falsas.