Opdracht 1 – Ejercicio 1

De gratis proefles is een kleine preview van het vierde hoofdstuk van de complete “vakantiecursus Spaans”.

Welke foto hoort bij welk woord?
¿Qué foto corresponde a cada palabra?